جمعه 15 اسفند 1399
محصولات طراحی و ساخته شده آزمایشگاه بایو تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه در هفته پژوهش سال 94 بازدید دانش آموزان از دستاوردهای پژوهشی دانشگاه در نمایشگاه هفته پژوهش 94 تولید نانو فیلتر جهت تصفیه محصولات ساخته شده در گروه پژوهشی شکل دهی فلزات محصول طراحی و ساخته شده در گروه پژوهشی پیل سوختی محصولات طراحی و ساخته شده آزمایشگاه بایو طراحی و ساخت سامانه تولید برق از امواج دریا بازدید دکتر فرهادی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری  از غرفه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در نمایشگاه کشوری هفته پژوهش 94
Design By : NIT Programming Group
Copyright © 2012 Babol Noshirvani University of Technology. All rights reserved.
معاونت پژوهش و فناوری - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است