چهارشنبه 8 بهمن 1399
Skip Navigation Linksخانه >> صفحه نخست >> کارمندان معاونت
مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   ایمیل
کارمندان و کارکنان معاونت پژوهش و فناوری
 نام محمود
 نام خانوادگی احمدی
 ایمیل mahmoud.ahmadi@nit.ac.ir
 سمت کارشناس پژوهش
 تحصیلات کارشناس ارشد شیمی
 آدرس و تلفن ساختمان تحصیلات تکمیلی، طبقه سوم، حوزه معاونت پژوهش و فناوری -- تلفکس : 32312271 داخلی 1156
 
 نام خدیجه
 نام خانوادگی پوستی
 ایمیل
 سمت کارشناس مرکز رشد
 تحصیلات کارشناس ارشد مدیریت
 آدرس و تلفن ساختمان تحصیلات تکمیلی، طبقه سوم، حوزه معاونت پژوهش و فناوری -- تلفکس : 32310968 داخلی 1130
 
 نام حر حر شفقت
 نام خانوادگی شفقت
 ایمیل enteshar@nit.ac.ir
 سمت کارشناس پژوهش (دبیر انتشارات)
 تحصیلات کارشناسی ریاضی- کارشناس ارشد مدیرت دولتی
 آدرس و تلفن ساختمان تحصیلات تکمیلی، طبقه سوم، حوزه معاونت پژوهش و فناوری -- تلفن : 32310962 داخلی: 1133
 
 نام مریم مریم  شیروانی
 نام خانوادگی شیروانی
 ایمیل
 سمت کارشناس دفتر ارتباط با صنعت
 تحصیلات کارشناسی مدیریت برنامه ریزی آموزشی
 آدرس و تلفن ساختمان تحصیلات تکمیلی، طبقه سوم، حوزه معاونت پژوهش و فناوری -- تلفکس : 32310976 داخلی 1155
 
 نام مجتبی مجتبی  عیسی زاده روشن
 نام خانوادگی عیسی زاده روشن
 ایمیل mojtaba_6320@yahoo.com
 سمت مسئول دفتر
 تحصیلات مهندسی صنایع- تولید صنعتی
 آدرس و تلفن ساختمان تحصیلات تکمیلی، طبقه سوم، حوزه معاونت پژوهش و فناوری-- تلفکس : 32369786 داخلی 1150-1160
 
 نام حمید رضا
 نام خانوادگی گرجی
 ایمیل
 سمت کارشناس پژوهش
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن ساختمان تحصیلات تکمیلی، طبقه سوم، حوزه معاونت پژوهش و فناوری --- داخلی 1165
 
 نام حامد
 نام خانوادگی نوپور
 ایمیل
 سمت مسؤول خدمات و پشتیبانی
 تحصیلات مهندس کامپیوتر - شبکه
 آدرس و تلفن ساختمان تحصیلات تکمیلی، طبقه سوم، حوزه معاونت پژوهش و فناوری -- داخلی 1161
 
Design By : NIT Programming Group
Copyright © 2012 Babol Noshirvani University of Technology. All rights reserved.
معاونت پژوهش و فناوری - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است