چهارشنبه 8 بهمن 1399
Skip Navigation Linksخانه >> مرکز انتشارات دانشگاه >> فرمهای مرکز انتشارات
فرمهای مرکز انتشارات
1 - مقرر ات اضافه شده به اساسنامه انتشارات


1. مقرر گرديد صفحات كتاب با مشخصات "فونت Bmitra 13، فاصله خطوط Single، ابعاد صفحه 24 در 17، طول هر خط 12 سانتي‌متر، فاصله از بالا 3سانتي‌متر، از پائين 5/2 سانتي‌متر و از طرفين 5/2 سانتي متر" تنظيم گردد.

2. مقرر گرديد براي ويراستاري كتاب‌ها مبلغ 5000 ريال براي هر صفحه در نظر گرفته شود.

3. مقرر گرديد بابت حروف‌چيني و صفحه آرائي كتاب‌هاي بدون فرمول براي هر صفحه 5000 ريال و بابت كتاب‌هاي فرمول‌دار مبلغ 7000 ريال در نظر گرفته شود.

4. مقرر گرديد بابت حق التاليف 20% پشت جلد در 2000 جلد محاسبه شود

5. مقرر گرديد بابت حق الترجمه 15% پشت جلد در 2000 جلد محاسبه مي‌شود.

6. مقرر گردید ماده 9 بند 2 قرارداد حق تالیف/ترجمه از " پرداخت مبلغ فوق پس از تاييد كميته انتشارات خواهد بود" به " پرداخت مبلغ فوق پس از تاييد معاونت پژوهشی دانشگاه (ریاست کمیته انتشارات) خواهد بود." تغییر یابد.

7. مقرر گردیدجهت اولویت بندی چاپ کتاب‌های پذیرش شده موارد زیر در نظر گرفته شود:

الف : هر عضو هیات علمی دانشگاه در هر سال می‌تواند فقط یک کتاب به چاپ برساند مگر این که کتاب دیگری جهت چاپ آماده نباشد.

ب : هر عضو هیات علمی دانشگاه می‌تواند با تقبل هزینه چاپ کتاب، خارج از نوبت اقدام به چاپ کتاب خود نماید و حق تالیف خود را در زمان معین شده در نوبت چاپ، دریافت نماید.

8. مقرر گردید از هر کتاب که در انتشارات دانشگاه به چاپ می‌رسد یک جلد به عنوان هدیه به اعضای کمیته انتشارات داده شود.

9. مقرر گرديد طي يك نامه از بعضي از اساتيد دانشگاه خواسته شود در زمينه تخصصي‌شان اقدام به تاليف كتاب نمايند كه در صورت تاليف، در نوبت چاپ قرار نگيرد و پيش از ديگر كتاب‌ها به چاپ برسد.

10. مقرر گرديد جهت انتخاب ويراستار براي كتاب، نويسنده يا مترجم دو نفر را معرفي نمايد تا يك نفر يا هر دو آنها براي ويراستاري توسط كميته انتخاب شوند.

11. مقرر گرديد جهت تسريع در امور انتشارات در صورت نبودن نماينده اصلي دانشكده يا گروه يك عضو ديگر به جلسه معرفي گردد و در صورت عدم حضور نماينده دوم تصميمات با اكثريت آرا كرفته شود.

12. مقرر گرديد تا شش ماه پس از پذيرش كتاب مولف يا مترجم بايد نسبت به تحويل فايل نهايي كتاب اقدام نمايد در غير اين صورت كتاب در اولويت بعدي قرار خواهد گرفت.

13. بررسی چاپ کتاب در انتشارات غیر از دانشگاه مورد بررسی واقع شد و مقرر گردید تا کسب مجوز انتشارات توسط دانشگاه، کتاب های پذیرش شده در انتشاراتی غیر از دانشگاه چاپ شوند با این شرط که اسم انتشارات دانشگاه صنعتی نوشیروانس بابل در کتاب درج شود، آرم دانشگاه در روی جلد قرار گیرد و کتاب دارای شماره مسلسل باشد.

14. مقرر گردید جهت پرداخت حق داوری کتاب‌ها برای هر داوری 700000 ریال (هفتصد هزار ریال) اختصاص یابد.

15. مقرر گردید جهت نگهداری کتاب های چاپ شده یک انبار و یک فروشگاه در اختیار انتشارات دانشگاه قرار گیرد.

16. مقرر گردید تا از هر گروه هنگام معرفی کتاب به انتشارات دانشگاه سه داور پیشنهادی گرفته شود.

17. مقرر گردید تعداد 20 جلد از هرکتاب چاپ شده به اساتید مرتبط با موضوع کتاب در دانشگاه‌های کشور ارسال گردد. که این افراد می‌توانند با معرفی نویسنده یا مترجم کتاب یا اعضای کمیته انتشارات معرفی شوند.

18. مقرر کردید کتاب هایی جهت ترجمه در مراحل داوری و پذیرش کمیته انتشارات قرار می‌گیرند که تعداد صفحاتشان بیشتر از 200 صفحه باشد. (جلسه مرداد ماه 91)

19. مقرر گردید مترجم/مترجمین کتاب پس از انجام مراحل اولیه ترجمه (درخواست و استعلام) برای تحویل دادن 25 درصد ترجمه کتاب جهت ارسال برای داوری تا پایان مدت 5 ساله در نظر گرفته شده از آخرین انتشار کتاب اصلی زمان دارند.

20. گردید برای ترجمه کتب، Book chapter مورد قبول این انتشارات نمی‌باشد و در اولویت چاپ قرار ندارد.

21. مقرر گردید در تالیف کتاب‌هایی که در این انتشارات به چاپ می‌رسد اسم دانشجو به عنوان یکی از مولف‌ها نمی تواند قرار بگیرد.

22. مقرر گردید اعضای هیات علمی با درجه استادی مجاز به چاپ کتاب‌های ترجمه در این انتشارات نمی‌باشند.

23. مقرر گردید تعداد کتب ترجمه هر یک از اعضای هیات علمی با مرتبه دانشیاری که در این انتشارات به چاپ می‌رسد از حد اکثر 3 به حد اکثر 2 تغییر نماید.

24. مقرر گردید ارزشیابی کتبی که درخواست ترجمه آن توشط اعضای هیات علمی دانشگاه به این انتشارات می‌رسد بر اساس جدول ذیل انجام گیرد و مبنای پذیرش، اخذ نمره بالاتر از 50 باشد.

ردیف

مورد

ملاحظات

امتیاز از 5

ضریب اهمیت

امتیاز کسب شده

1

اعتبار موسسه انتشارات کتاب

5

2

اعتبار دانشگاه یا موسسه نویسنده

2

3

H-index نویسنده

1

4

تعداد ارجاعات

1

5

تعداد مقالات

1

6

تعداد چاپ - ویرایش

3

7

نوع سطح کتاب (درسی، کمک درسی)

7

جمع کل

25. کتبی در اولویت داوری قرار می‌گیرند که سرفصل دروس مربوط به آن کتاب‌ها ضمیمه پرونده کتاب باشد و کتاب، مربوط به دوره کارشناسی باشد.

26. کتب تایید شده در بخش ترجمه پس از داوری و پذیرش کمیته انتشارت از محل گرنت مترجم عضو هیات علمی دانشگاه به چاپ می‌رسد.

27. در فرم داوری اگر دو داور به گزینه‌ی "با تجدید نظر کلی قابل چاپ است" اشاره کنند آن کتاب از اولویت چاپ این انتشارات خارج می‌شود.

28. فرم قبل از ارسال به استعلام در جلسه کمیته انتشارات تکمیل می‌گردد و کتبی که امتیاز بالای 60 بیاورند برای استعلام ارسال شوند و کتب با امتیاز پایین‌تر از 60 از اولویت خارج شود.

29. درخواست ترجمه کتاب توسط اعضای هیات علمی بازنشسته این دانشگاه در اولویت انتشارات دانشگاه قرار ندارد و کتب تالیفی اعضای هیات علمی بازنشسته با تایید کمیته انتشارات جهت داوری و چاپ ارسال می‌شود.

30. حق تالیف وترجمه کتاب بر اساس تیراژ واقعی کتاب پرداخت شود.

31. جهت تسریع در امر چاپ کتب پذیرش شده در انتشارات دانشگاه تیراژکتب به 100 جلد تقلیل پیدا کند و پس از اتمام 100 جلد چاپ شده نسبت به چاپ با تیراژ بیشتر اقدام شود

32. کتب مستخرج از پایان نامه یا رساله به علت ایجاد مشکلات حقوقی در اولویت چاپ این انتشارات قرار نمی‌گیرد. در صورت مشحص شدن این موضوع برای پرونده‌های جاری در این انتشارات، آن کتاب از دستور کار انتشارت خارج خواهد شد.

33. کتاب‌های گروه معارف پس از انجام داوری جهت چاپ به یک انتشارات مذهبی معرفی می‌گردد.

34. برای پرداخت حق تالیف و حق ترجمه، به همان مبلغ، کتاب با تخفیف 20 درصد پشت جلد به نویسنده/نویسندگان یا مترجم/مترجمین تحویل شود. لازم به ذکر است انتخاب این شیوه پرداخت با نویسنده/نویسندگان یا مترجم/مترجمین می‌باشد.

35. جهت ترجمه، کتبی در اولویت چاپ این انتشارات قراردارد که در سطح کارشناسی به عنوان کتاب درسی باشند و ترجمه کتب در سطح تحصیلات تکمیلی در اولویت این انتشارات قرار ندارد.

36. قبل از ارسال کتب برای دریافت استعلام موضوع در جلسه شورا مطرح و پس از تایید کمیته انتشارات نامه استعلام تنظیم و ارسال گردد.

37. آن دسته از اعضای هیات علمی که کتابشان در انتشارات دانشگاه مورد پذیرش قرار گرفته است در صورت درخواست خودشان با پرداخت هزینه چاپ به چاپ برسد و دانشگاه نیز پس از رسیدن اولویت چاپ آن کتاب هزینه چاپ کتاب را به نویسنده (مترجم) پرداخت نماید.

38. مترجم/مترجمین کتاب پس از انجام مراحل اولیه ترجمه (درخواست و استعلام) برای تحویل دادن 25 درصد ترجمه کتاب جهت ارسال برای داوری تا پایان مدت 5 ساله در نظر گرفته شده از آخرین انتشار کتاب اصلی زمان دارند.

39. برای ترجمه کتب، Book chapter مورد قبول این انتشارات نمی‌باشد و در اولویت چاپ قرار ندارد.

40. در تالیف کتاب‌هایی که در این انتشارات به چاپ می‌رسد اسم دانشجو به عنوان یکی از مولف‌ها نمی تواند قرار بگیرد.

41. اعضای هیات علمی با درجه استادی مجاز به چاپ کتاب‌های ترجمه در این انتشارات نمی‌باشند.

42. هر یک از اعضای هیات علمی با مرتبه دانشیاری فقط مجاز به ترجمه دو عنوان کتاب در کل دوره دانشیاری می‌باشند.

43. حق تالیف 15 درصد پشت جلد و حق ترجمه 10 پشت جلد کتاب ضرب در تیراژ چاپ شده آن کتاب می‌باشد که مبنای پرداخت آن 50 درصد پس از چاپ و 50 درصد دیگر پس از فروش چاپ اول کتاب می‌باشد.

44. کتب ترجمه باید دارای حداقل 200 صفحه باشند.

 

 


 دانلود: دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت : 11:3:35 1/6/1391
2 - اساسنامه انتشارات دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل


اساسنامه انتشارات دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل


 دانلود: دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت : 0:39:31 18/4/1391
3 - فرم پيشنهاد تاليف كتاب توسط اعضاي محترم هيات علمي


فرم پيشنهاد تاليف كتاب توسط اعضاي محترم هيات علمي

 دانلود: دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت : 10:5:30 17/4/1391
نوار مرورگر :          
نوار صفحه ای : 1
Design By : NIT Programming Group
Copyright © 2012 Babol Noshirvani University of Technology. All rights reserved.
معاونت پژوهش و فناوری - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است