جمعه 4 خرداد 1397
Skip Navigation Linksخانه >> مرکز انتشارات دانشگاه >> مشاهده کامل اخبار انتشارات معاونت
گزارش فعاليت هاي انتشارات دانشگاه (به روز رساني 93/11/4)
در گزارش پيوست اهم فعاليت هاي بخش انتشارات دانشگاه شامل كتب چاپ شده، كتب در دست چاپ به ترتيب اولويت، وضعيت داوري كتب ترجمه و تاليف و نيز وضعيت استعلام كتب پيشنهادي (تا تاريخ 93/11/4) ارائه گرديده است.فایل پیوستی : دانلود فایل پیوستی


تاریخ ارسال : 14:27:21 4/11/1393


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
و سایر اخبار...
هیچ خبــر درج نشده است.
Design By : NIT Programming Group
Copyright © 2012 Babol Noshirvani University of Technology. All rights reserved.
معاونت پژوهش و فناوری - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است