چهارشنبه 8 بهمن 1399
Skip Navigation Linksخانه >> مرکز انتشارات دانشگاه >> اخبار و رویدادهای معاونت
فهرست اخبار و رویدادهای مرکز انتشارات
 
تسريع در روند چاپ كتب
اساتيد محترم مي توانند به منظور تسريع در روند چاپ كتب پذيرفته شده هزينه چاپ كتاب را پرداخت نمايند. اين هزينه در موعد مربوط به چاپ كتب مزبور به ايشان بازپرداخت خواهد گرديد.

تاریخ ارسال: 14:31:30 4/11/1393
 
گزارش فعاليت هاي انتشارات دانشگاه (به روز رساني 93/11/4)
در گزارش پيوست اهم فعاليت هاي بخش انتشارات دانشگاه شامل كتب چاپ شده، كتب در دست چاپ به ترتيب اولويت، وضعيت داوري كتب ترجمه و تاليف و نيز وضعيت استعلام كتب پيشنهادي (تا تاريخ 93/11/4) ارائه گرديده است.

تاریخ ارسال: 14:27:21 4/11/1393
کلید میانبر--> صفحه قبلی: کلید راست --- صفحه بعدی: کلید چپ
نوار مرورگر :          
نوار صفحه ای : 1
Design By : NIT Programming Group
Copyright © 2012 Babol Noshirvani University of Technology. All rights reserved.
معاونت پژوهش و فناوری - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است