چهارشنبه 8 بهمن 1399
Skip Navigation Linksخانه >> صفحه نخست >> درباره شورای پژوهشی دانشگاه
تاریخ بروز رسانی: 14:40:41 22/9/1394 درباره شورای پژوهشی دانشگاه

اعضای شورای پژوهشی دانشگاه
1- دکتر واثقي - رییس دانشگاه
2- دکتر قریشی - معاون پژوهشی دانشگاه
3- دکتر حسینی پور - مدیر پژوهشی دانشگاه
4- دکتر شفقت - مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه
5- دکتر رحيم پور - رییس دانشکده مهندسی شیمی
6- دکتر غلاميان - رییس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
7- دکتر مطيعي -
عاون آموزشی دانشکده علوم پایه
8- دکتر دردل- معاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک
9- دکتر مدرس- معاون آموزشی دانشکده مهندسی عمران
10 - دکتر نجف پور - مدیر گروه تحقیقاتی بیوتکنولوژی و صنایع غذایی
11- دکتر بخشی - مدیر گروه تحقیقاتی شکل دهی فلزات
12- دکتر گرجی- نماینده رییس دانشگاه
Design By : NIT Programming Group
Copyright © 2012 Babol Noshirvani University of Technology. All rights reserved.
معاونت پژوهش و فناوری - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است