یکشنبه 5 بهمن 1399
Skip Navigation Linksخانه >> مدیریت >> دفتر ارتباط با صنعت
تاریخ بروز رسانی: 11:22:41 22/10/1394 دفتر ارتباط با صنعت


مدیر دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه

دکتر روزبه شفقت

دکتری مهندسی مکانیک

تلفن مستقيم : 32369786

تلفن داخلی:1154

Email: rshafaghat@nit.ac.ir

 

 http://research.nit.ac.ir/file_part/view_part/dr.shafagaht.jpgاهداف و وظایف دفتر ارتباط با صنعت:

- تشکیل کمیته های همکاری علمی_صنعتی با سازمانهای مختلف و واحدهای صنعتی
- انجام امور مربوط به همکاری های علمی و تحقیقاتی با بخش صنایع کشور
- برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرحهای علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با جامعه
- سیاستگذاری و تشویق اعضای هیأت علمی برای اجرای پژوهش های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش
- شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاهیان
- تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه
- شناخت دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز بخش های صنعتی کشور
- همکاری با سازمانها و شرکت ها در جهت انجام آزمایش های صنعتی - تحقیقاتی با توجه به ضوابط مورد عمل
- ترتیب بازدید مسؤولان بخش صنایع کشور از دانشگاه و بالعکس با هماهنگی واحدهای مربوط
Design By : NIT Programming Group
Copyright © 2012 Babol Noshirvani University of Technology. All rights reserved.
معاونت پژوهش و فناوری - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است