چهارشنبه 8 بهمن 1399
Skip Navigation Linksخانه >> مدیریت >> مركز رشد و واحدهای فناوری
تاریخ بروز رسانی: 10:57:3 22/10/1394 مرکز رشدمدیر مرکز رشد واحدهای فناور

دکتر مجید عباسی

دکتری مهندسی مواد

تلفن داخلی: 1132

تلفن مستقيم : 32369786

Email: abbasim@nit.ac.ir

 

 http://research.nit.ac.ir/file_part/view_part/dr%20.abasi.jpg

سایت مرکز رشد roshd.nit.ac.ir


مرکز رشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
به عنوان محور اساسی توسعه کسب و کار دانش بنیان در استان مازندران تلاش می نماید تا با رویکرد تعالی مستمر در حوزه های مدیریت، نیروی انسانی، آموزش و فناوری با ارائه بهترین خدمات به واحدهای فناور، مخترعین و کارآفرینان جوان، نقشی اساسی در توسعه اقتصادی، علمی و فناوری کشور ایفا نماید.

Design By : NIT Programming Group
Copyright © 2012 Babol Noshirvani University of Technology. All rights reserved.
معاونت پژوهش و فناوری - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است