چهارشنبه 8 بهمن 1399
Skip Navigation Linksخانه >> مرکز انتشارات دانشگاه >> اعضای شورای انتشارات دانشگاه
تاریخ بروز رسانی: 9:7:42 21/5/1394 اعضای شورای انتشارات دانشگاه

اعضای شورای انتشارات دانشگاه
1- دکتر قریشی- معاون پژوهشی دانشگاه
2- دکتر حسینی پور- مدیر پژوهشی دانشگاه
3- مهندس شفقت - دبیر انتشارات
4- دکتر احمد رحیم پور- نماینده دانشکده مهندسی شیمی
5- دکتر شاكري- نماینده دانشکده مهندسی مکانیک
6- دکتر مرتضی نقی پور- نماینده دانشکده مهندسی عمران
7- دکتر سید اصغر غلاميان - نماینده دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
8- دکتر محمد اسدالهي- نماینده
دانشکده دانشکده علوم پایه
9- دکتر ذهابي- رییس کتابخانه دانشگاه
10- دکتر مفيد گرجی

 
Design By : NIT Programming Group
Copyright © 2012 Babol Noshirvani University of Technology. All rights reserved.
معاونت پژوهش و فناوری - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است