منتخبین دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در سال ۱۴۰۰ در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت

۱۶ بهمن ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۹ کد : ۶۲۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۲
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جهت شناسایی، تشویق و حمایت از فعالیت اثربخش اعضای هیات علمی، هر سال اقدام به معرفی اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت، طرح‌های صنعتی برگزیده و پایان‌نامـه و رسـاله‌ی برتـر تقاضـامحور در قالب سه کتاب می‌نماید. منتخبین دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل می‌باشند.
منتخبین دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در سال ۱۴۰۰ در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت

در کتاب اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت 1400 (لینک کتابدکتر سید مهدی حسینی اندرگلی عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل معرفی شده است.

طرح دکتر روزبه شفقت، عضو هیات‌علمی دانشکده مکانیک با عنوان طراحی و ساخت مبدل انرژی امواج با توان 700 وات بر مبنای ایده‌ی مبدل هزارپا در ابعاد نیمه صنعتی جهت نصب در ساحل دریای مازندران در کتاب طـرح‌هـای صنعتـی برگـزیده 1400 (لینک کتاب) معرفی شده است.

همچنین رساله دکتر مهرداد مشکور از دانشکده مهندسی شیمی با عنوان ساخت نانوبیوکامپوزیت نیمه رسانا بر پایه سلولز باکتریایی و استفاده از آن به عنوان الکترود در پیل سوختی میکروبی در کتاب پایان‌نامه‌ها و رساله برتر تقاضامحور 1400 (لینک کتاب) معرفی شده است.


نظر شما :