آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین‌نامه‌ها و فرم‌های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
اطلاعیه معاون وزیر در خصوص شرکت در گردهمائی‌هااطلاعیه معاون وزیر در خصوص شرکت در گردهمائی‌هاشرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی
پرسشنامه مشخصات متقاضی شرکت در گردهمایی‌های علمی و بین‌المللی خارج از کشورشرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی
فرم درخواست معرفی به بانکشرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی
فرم درخواست هزینه شرکت در کنفرانس‌‌های خارجیشرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی
فرم درخواست هزینه شرکت در کنفرانس‌‌های داخلیشرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی
شیوه نامه اجرایی انتخاب پژوهشگران برترهفته پژوهش۰۶ مهر ۱۴۰۰
آئین‌نامه اجرایی پذیرش دستیار پژوهشیپسا دکتری/دستیار پژوهشی۰۲ شهریور ۱۴۰۰
آیین نامه اجرایی دوره های تحقیقاتی پسا دکتری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلپسا دکتری/دستیار پژوهشی۰۲ شهریور ۱۴۰۰
راهنمای ثبت الکترونیکی اظهارنامه اختراعثبت اختراع۰۱ بهمن ۱۳۹۴
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشیتخلفات پژوهشی۲۵ اسفند ۱۳۹۳
منشور و موازین اخلاق پژوهشیتخلفات پژوهشی۰۳ اسفند ۱۳۹۰
راهنمای ثبت الکترونیکی اظهارنامه طرح صنعتیثبت اختراع۰۱ بهمن ۱۳۹۰
آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاریثبت اختراع۰۱ بهمن ۱۳۸۷
فهرست نشریات معتبر خارجینشریات علمی
فهرست نشریات نامعتبر خارجینشریات علمی
لینک رتبه بندی نشریات علمینشریات علمی
فهرست نشریات علمی -پژوهشی و علمی -ترویجی سابق تا اردیبهشت ۹۸نشریات علمی
بخشنامه سال ۱۴۰۱ تعیین هزینه پردازش مقالات در نشریات علمینشریات علمی
آیین‌نامه تعیین هزینه پردازش مقالات در نشریات علمی دسترسی بازنشریات علمی
آئین نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه هاواحدهای پژوهشی دانشگاهی